Κωδικός:   Έτος:   Αξία:   Περίοδος:  
 
Ελληνικά νομίσματα / χαρτονομίσματα -> Ελληνικά νομίσματα -> Ιονικό Κράτος (1801-1862)

2 λεπτά 1819
    -
Βάρος: 4,72 gr Διάμετρος: 22 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
 
1 οβολός 1819
    -
Βάρος: 9,45 gr Διάμετρος: 28 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: 8.279.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
 
2 οβολοί 1819
    -
Βάρος: 18,90 gr Διάμετρος: 35 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: 4.140.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
   
 
Πανελλήνιος Νομισματική Ένωσις
Μιαούλη 15Α, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 10554
Τηλ.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr