Κωδικός:   Έτος:   Αξία:   Περίοδος:  
 
Ελληνικά νομίσματα / χαρτονομίσματα -> Ελληνικά νομίσματα

Χαράκτης Ε. Σαμπατάκος
50 δραχμές 1980
    -
Βάρος: 12,00 gr Διάμετρος: 31 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: 32.251.000 Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: Χαλκονικέλινο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1982
    -
Βάρος: 12,00 gr Διάμετρος: 31 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: 18.899.000 Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: Χαλκονικέλινο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1984
    -
Βάρος: 12,00 gr Διάμετρος: 31 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: 11.411.000 Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: Χαλκονικέλινο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 1990
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 29,50 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση, Λεία Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 1992
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 29,50 χιλ.
Περίμετρος: Λεία, Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1994
    -
Βάρος: 9,00 gr Διάμετρος: 27,5 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1994
    -
Βάρος: 9,00 gr Διάμετρος: 27,5 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 1994
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 29,50 χιλ.
Περίμετρος: Λεία, Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1998
    -
Βάρος: 9,00 gr Διάμετρος: 27,5 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
50 δραχμές 1998
    -
Βάρος: 9,00 gr Διάμετρος: 27,5 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 1998
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 29,50 χιλ.
Περίμετρος: Λεία, Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 2000
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 29,50 χιλ.
Περίμετρος: Λεία, Με οδόντωση Χαράκτης: Ε. Σαμπατάκος
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Αθηνών
Μέταλλο: 92% χαλκός, 6% αλουμίνιο, 2% νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr