Κωδικός:   Έτος:   Αξία:   Περίοδος:  
 
Ελληνικά νομίσματα / χαρτονομίσματα -> Ελληνικά νομίσματα

Νομισματοκοπείο Λονδίνου
2 λεπτά 1819
    -
Βάρος: 4,72 gr Διάμετρος: 22 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 οβολός 1819
    -
Βάρος: 9,45 gr Διάμετρος: 28 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: 8.279.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
2 οβολοί 1819
    -
Βάρος: 18,90 gr Διάμετρος: 35 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: 4.140.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
2 λεπτά 1820
    -
Βάρος: 4,72 gr Διάμετρος: 22 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1821
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1834
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1834
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1835
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1848
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1848
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1849
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1849
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1851
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1851
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1852
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1853
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1857
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1857
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
1 λεπτό 1862
    -
Βάρος: 1,89 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
30 λεπτά 1862
    -
Βάρος: 1,41 gr Διάμετρος: 16 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: W. Wyon
Ποσότητα: * Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
10 λεπτά 1922
    -
Βάρος: 1,50 gr Διάμετρος: 21 χιλ.
Περίμετρος: Λεία Χαράκτης: Γ. Ιακωβίδης
Ποσότητα: 120.000.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% αλουμίνιο, 9% χαλκός, 1% ψευδάργυρος

Σημειώσεις
Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μια όψη την αξία και κλαδί ελιάς. Στην άλλη όψη φέρουν το βασιλικό στέμμα, την επιγραφή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" και την ημερομηνία. Η σύνθεση του μετάλλου τους είναι 90% αλουμίνιο, 9% χαλκός και 1% ψευδάργυρος. Τα νομίσματα αυτά παραγγέλθηκαν βάση του νόμου 2886 του 1922 από την Societe Electrometallurgique de Dives και τέθηκαν στην κυκλοφορία με το διάταγμα της 06/03/1923.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
5 δραχμές 1930 Λονδίνου
    -
Βάρος: 10,00 gr Διάμετρος: 30 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: G. Kruger Gray
Ποσότητα: 23.500.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: Νικέλιο

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
10 δραχμές 1930
    -
Βάρος: 7,00 gr Διάμετρος: 25 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Μιχ. Αξελός, Percy Metcalfe
Ποσότητα: 7.500.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 50% ασήμι, 40% χαλκός, 5% νικέλιο, 5% ψευδάργυρος

Σημειώσεις
Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη παράσταση από στάχυ, την αξία, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν την κεφαλή της θεάς Δήμητρας να κοιτάει αριστερά και την επιγραφή "ΔΗΜΗΤΗΡ".
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
20 δραχμές 1930
    -
Βάρος: 11,33 gr Διάμετρος: 28,5 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: Percy Metcalfe, L. Jones
Ποσότητα: 11.500.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 50% ασήμι, 40% χαλκός, 5% νικέλιο, 5% ψευδάργυρος

Σημειώσεις
Τα νομίσματα αυτά φέρουν στην μία όψη παράσταση πλώρης Αρχαίας τριήρους μετά ιστίου αναπεπταμένου, την αξία, την επιγραφή "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και την ημερομηνία. Στην άλλη όψη φέρουν την κεφαλή του θεού Ποσειδώνα και την επιγραφή "ΠΟΣΕΙΔΩΝ".
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
100 δραχμές 1935 ασημένιο
    -
Βάρος: 25,00 gr Διάμετρος: 37 χιλ.
Περίμετρος: Με οδόντωση Χαράκτης: O. Steinberger, F. Kovacs
Ποσότητα: 500 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 90% ασήμι, 10% χαλκός
Είδος: Αναμνηστικό νόμισμα

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 
20 δραχμές 1960
    -
Βάρος: 7,50 gr Διάμετρος: 24 χιλ.
Περίμετρος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Χαράκτης: Β. Φαληρέας
Ποσότητα: 20.019.000 Νομισματοκοπείο: Λονδίνου
Μέταλλο: 83,5% ασήμι, 16,5% χαλκός

Σημειώσεις
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για το συγκεκριμένο νόμισμα.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες για το συγκεκριμένο νόμισμα.
 


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr