:

Η Τρπεζα της Ελλδος ανακονωσε τι τα αναμνηστικ νομσματα των Special Olympics θα κυκλοφορσουν τον Ιονιο 2011. σοι θλουν να τα προμηθευθον, θα πρπει να κνουν -μνοι τους - προεγγραφ στην Τρπεζα της Ελλδος απ Δευτρα 23/05/2011. Δικαιονται να προεγγραφον για 1 χρυσ, ως 5 αργυρ και ως 20 τρπτυχα και blister. Οι τιμς χουν ως εξης: ευρ 450 [χρυσ], ευρ 40 [αργυρ], ευρ 35 τα τρπτυχα και ευρ 20 τα blister.
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr