Νέα : Η δημοπρασία της 16/6/2012 είναι online

Η δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 16/6/2012 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΠΝΕ είναι online.

Μπορείτε να δείτε τα λότα της δημοπρασίας κατηγοριοποιημένα και να αποστείλετε τις προσφορές σας μέσω του συστήματος.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomisma.gr
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr