Νέα : Αποτελέσματα εκλογών Π.Ν.Ε.

Οι εκλογές διεξήχθηκαν κανονικά με προσέλευση μεγάλου αριθμού μελών. Συνολικά ψήφισαν 122 μέλη και τα αποτελέσματα φαίνονται στη συνέχεια:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φροϋδης Γεώργιος - 74 ψήφους
Αρκομάνης Ορφέας - 65 ψήφους
Βρετός Βίκτορας - 58 ψήφους
Ωραιόπουλος Ζαχαρίας - 53 ψήφους
Βασιλάκης Ιωάννης - 41 ψήφους
Δάφνης Δημήτριος - 40 ψήφους
Δημητρακάκης Δημήτριος - 40 ψήφους

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Ζησόπουλος Ιωάννης - 39 ψήφους
Ποδάρας Δημήτριος - 36 ψήφους
Κατσιμπράκης Ιωάννης - 33 ψήφους

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα ώστε να καθορίσει τη σύνθεσή του και να αποφασίσει για τρέχοντα και μελλοντικά θέματα της λειτουργίας της Π.Ν.Ε.


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr