Νέα : Νέα Δημοπρασία

Στις 18/12/2006, 17:00, θα διεξαχθεί νέα δημοπρασία των μελών μας στα γραφεία της Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά καλούμε όλα τα μέλη που θέλουν να καταθέσουν αντικείμενα προς δημοπράτηση να το κάνουν μέχρι και τις 15/11/2006.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης με εκπληρωμένες ταμειακές υποχρεώσεις. Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει σύγχρονα Ελληνικά και ξένα νομίσματα και χαρτονομίσματα, καθώς και Κυπριακά & ξένα νομίσματα.

Το περιεχόμενο της δημοπρασίας θα αποσταλεί μέσω κανονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη. Μέλη που δεν μπορούν να συμμετέχουν με την φυσική τους παρουσία στη δημοπρασία, μπορούν να καταθέσουν προσφορές επικοινωνώντας τηλεφωνικά μαζί μας ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση auctions@nomisma.gr. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και 15/12/2006.

Όπως κάθε φορά η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Π.Ν.Ε..


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr