Νέα : Συναντήσεις με μέλη Δ.Σ.

Το ΔΣ της ΠΝΕ αποφάσισε την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, στα γραφεία της ΠΝΕ στις 10:30 πμ, να διεξάγεται συζήτηση κατά την οποία ένα ή περισότερα μέλη του ΔΣ :
  • θα ενημερώνουν τα μέλη τής ΠΝΕ
  • θα συζητούν με τα μέλη για την πορεία της ΠΝΕ
  • θα ακούν ιδέες και προτάσεις από τα μελη για βελτίωση, τις οποίες θα καταγράφουν και θα τις μεταφέρουν στο ΔΣ
  • θα συζητούν νομισματικά θέματα

Οι πρώτες συναντήσεις ορίστηκαν να γίνουν :

  • Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 10.30 πμ
  • Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 10.30 πμ
  • Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στις 10.30 πμ
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr