Νέα : Ανακοίνωση

Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της Πανελλήνιας Νομισματικής Ένωσης της 7-9-2014 εξετάστηκαν αναφορές μελών σχετικά με την παραποίηση πιστοποιημένων νομισμάτων από μέλος της ΠΝΕ και η πώλησή τους σε συλλέκτες. Από τον σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπήρξε παραποίηση συγκεκριμένων πιστοποιημένων νομισμάτων όμως δεν υπήρξε συγκεκριμένη καταγγελία ή ποινική δραστηριότητα από τους θιγέντες ώστε να προκύπτει η τέλεση των αδικημάτων από συγκεκριμένο πρόσωπο. Επειδή σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΝΕ, μέλη δύναται να διαγραφούν, μεταξύ άλλων, και «για πράξεις που προδίδουν την Νομισματική συμπεριφορά». Επειδή η διάταξη αυτή του καταστατικού είναι γενική και αόριστος και δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο κατηγορίας. Επειδή οι εμφανιζόμενοι ως ζημιωθέντες δεν απευθύνθηκαν καν στα ποινικά δικαστήρια για να έχουν και την ευθύνη των καταγγελιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΝΕ δεν αποτελεί δικαστήριο για να κρίνει το αξιόποινο των πράξεων, αποφασίστηκε, ομοφώνως, ότι με τα στοιχεία που υπάρχουν στην παρούσα φάση, το ΔΣ της ΠΝΕ δεν είναι αρμόδιο να λάβει κάποια απόφαση. Παρ’ ταύτα, εφιστούμε ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, την προσοχή των μελών της ΠΝΕ και των συλλεκτών εν γένει, για τα νομίσματα που αγοράζουν και ειδικά για την περίπτωση των πιστοποιημένων νομισμάτων, στα οποία οι συλλέκτες θα πρέπει να αξιολογούν το ίδιο το νόμισμα και όχι την ετικέτα της συσκευασίας. Επίσης εφιστούμε την προσοχή των μελών, που εμπορεύονται πιστοποιημένα νομίσματα στον χώρο της ΠΝΕ στον προσεκτικό έλεγχο των νομισμάτων αυτών που διαθέτουν σε μέλη συλλέκτες, ώστε να βεβαιώνονται ότι δεν είναι παραποιημένα, καθόσον έχουν την πλήρη ευθύνη, ως πωλητές για την αυθεντικότητα του προϊόντος, που πουλούν. Ομοίως συνιστούμε στο μέλος, εις βάρος του οποίου και μόνον, υπήρξαν αιτιάσεις, στην μετά ιδιαιτέρας προσοχής συναλλαγή και τη τήρηση, κατά το δυνατόν της εγγράφου διαδικασίας για την αποφυγή παρομοίων γεγονότων. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη της πιστοποίησης, κατά πόσον δηλαδή ανταποκρίνεται η κατάσταση στην αναγραφόμενη επί του κουτιού πιστοποίηση, έχει μόνο η εταιρεία πιστοποίησης, και αυτή την αποδέχεται υπεύθυνα ο αγοραστής, όταν αγοράζει το νόμισμα .


Πανελλήνιος Νομισματική Ένωσις
Μιαούλη 15Α, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 10554
Τηλ.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr