Άρθρα : ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΚΑΔΕΣ ΣΤΑΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Π.Ε.Ε.Α

Τα χαρτονομίσματα των ανταρτών σε οκάδες στάρι που, όπως και πολλά άλλα, έμεινε ακάλυπτο, απλήρωτο και άχρηστο στα χέρια των παραληπτών του έχει μια εν πολλοίς άγνωστη αλλά και συναρπαστική ιστορία που βγαίνει άμεσα από τα κείμενα του ΄΄Δελτίου πράξεων και αποφάσεων της Π.Ε.Ε.Α.΄΄ που ανακάλυψε ο μοναδικός ερευνητής και ιστορικός κ. Αντ. Λιναρδάκης του οποίου αντίγραφο είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει.( φωτοτυπία και στη βιβλιοθήκη της Π.Ν.Ε. )

Όταν θεώρησε αναγκαία τη χρησιμοποίηση νομισμάτων, η κυβέρνηση του βουνού, η Π.Ε.Ε.Α, με την υπ΄ αριθμ. 28 πράξη της, της 27ης Απριλίου 1944 αποφάσισε την έκδοση ομολόγων στο κομιστή για την πληρωμή των αναγκαίων για τον απελευθερωτικό αγώνα προμηθειών που θα αντιπροσώπευαν την αξία των αγαθών σε αντίστοιχη ποσότητα σταριού.

Τα ομόλογα δεν θα ήταν περισσότερα από την αξία δύο εκατομμυρίων οκάδων σταριού σε αξίες των πέντε (5), των είκοσι πέντε (25), των εκατό (100) και των πεντακοσίων (500) οκάδων.

Είχε προβλεφθεί η κοπή σε δεσμίδες με στέλεχος που το ομόλογο θα κοβόταν ακανόνιστα και θα σφραγιζόταν με σφραγίδα που η μισή θα ήταν στο ομόλογο και η άλλη μισή στο στέλεχος για την διαπίστωση της γνησιότητας.

Προβλεπόταν ακόμη για την παραποίηση, την πλαστογράφηση, την αλλοίωση και την με γνώση της πλαστότητας κυκλοφορία, η ποινή του θανάτου.

Η υλοποίηση της πράξεως είχε ανατεθεί στον Γραμματέα των Οικονομικών.

Βάσει της άνω υπ΄ αριθμ. 28 πράξεως την 24η Αυγούστου 1944 ο τότε γραμματέας των οικονομικών του βουνού Αγγ. Αγγελόπουλος με απόφασή του έβαλε σε κυκλοφορία ομόλογα συνολικής αξίας 1.965.000 οκάδων σταριού.

α.) Οι τίτλοι των 5 οκάδων 106.665 χειρόγραφα αριθμημένοι με μελάνη από Α/1 ίσαμε Α/106.665.

β) Οι τίτλοι των 25 οκάδων 24.615 χειρόγραφα αριθμημένοι με μελάνη από Α/1 ίσαμε Α/24.615.

γ) Οι τίτλοι των 100 οκάδων 8.163 χειρόγραφα αριθμημένοι με μελάνη από Α/1 ίσαμε Α/8.163.

Τίτλοι άλλων κλάσεων ως π.χ. 500 οκάδων δεν μπήκαν σε κυκλοφορία.

Σφραγίδα Διοικητικής Αύξοντες αριθμοί Αύξοντες αριθμοί Αύξοντες αριθμοί

Επιτροπής περιοχής κλάσης των 5 οκ. κλάσης των 25 οκ. κλάσης των 100 οκ.
Πελοποννήσου 1 – 10.500 1 – 3.000 1 – 1.225

Ηπείρου 10.501 – 20.500 3.001 – 5.000 1.501 – 2.000

Μακεδονίας 20.501 – 35.500 5.001 – 9.000 2.001 – 3.250

Στερεάς 35.501 – 45.500 9.001 – 12.000 3.251 – 4.000

Αττικής 45.501 – 55.500 12.001 –14.000 4.001 – 4.500
Θεσσαλίας 55.501 –75.500 14.001 –20.000 4.501 – 6.000

Π.Ε.Ε.Α. 75.501– 106.665 20.001 –24.615 6.001 – 8.163

και

1.226 – 1.500

΄΄ Στο πίσω μέρος κάθε ομολόγου έχει μπει ο αύξοντας αριθμός και η σφραγίδα της ΄΄

΄΄διοικητικής επιτροπής της περιοχής που θα πρωτομπεί σε κυκλοφορία το ομόλογο ΄΄ ΄΄σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.΄΄

Χαρτονόμισμα που δημοπρατήθηκε στην υπ΄ αριθμ. 105 δημοπρασία της Π.Ν.Ε. της 18.12.2009,

αξίας 100 οκάδων στάρι εκδόσεως της Π. Ε. Ε. Α. Χαρακτηρίστηκε ως ακυκλοφόρητο και η αξία

του εκτιμήθηκε στα 600 € και πουλήθηκε 660 € . Έχει αριθμό Α/621, άρα ετέθη κατά τα ανωτέρω

αρχικά σε κυκλοφορία στην Πελοπόννησο.

Δεν ετέθησαν σε κυκλοφορία τα ομόλογα των 500 οκάδων στάρι καίτοι κυκλοφορούν στους συλλεκτικούς κύκλους κάποια, νομίζω άνευ αριθμού, αφού δεν προβλέπει την κυκλοφορία τους η απόφαση της 24ης Αυγούστου 1944 του γραμματέα των οικονομικών. *

Κατ΄ αυτό τον τρόπο γίνονται γνωστά, από τις πηγές πλέον, ο αριθμός των ομολόγων που εξεδόθη συνολικά και ειδικότερα ο αριθμός ομολόγων κατά αξία και κατά τον τόπο αρχικής κυκλοφορίας, επίσης γίνεται γνωστό ότι τα άνευ αριθμού και σφραγίδας χαρτονομίσματα δεν έχουν τεθεί σε νόμιμη κυκλοφορία από την Αρχή που τα εξέδωσε και είναι άκυρα.

Ζαχ. Ωραιόπουλος

----------------

* Οι συλλέκτες κατά τον προσδιορισμό της τιμής αγοράς

θα πρέπει να λαμβάνουν υπ΄ όψιν το γεγονός αυτό.
Πανελλήνιος Νομισματική Ένωσις
Μιαούλη 15Α, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 10554
Τηλ.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr