Νέα : Η δημοπρασία της 13/03/2010 είναι online

Η δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 13/03/2010 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΠΝΕ είναι online.

Μπορείτε να δείτε τα λότα της δημοπρασίας κατηγοριοποιημένα και να αποστείλετε τις προσφορές σας μέσω του συστήματος.

Οι φωτογραφίες των λότων θα μπουν σε μερικές ημέρες.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomisma.gr
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr