Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : COIN Investment B.V.


Αριθμός Μήνας Έτος
8 November 1977
10 November 1978
11 November 1979


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr