Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : Giessener Muenzhandlung


Αριθμός Μήνας Έτος
38 November 1987
39 December 1987
41 April 1988
43 October 1988
44 April 1989
45 April 1989
47 October 1989
49 April 1990
50 September 1990
51 September 1990
52 November 1990
53 November 1990
54 April 1991
57 October 1991
58 April 1992
59 April 1992
60 October 1992
61 October 1992
62 April 1993
63 April 1993
64 October 1993
65 October 1993
66 October 1993
67 May 1994
68 May 1994
69 November 1994
70 November 1994
71 May 1995
72 May 1995
73 October 1995
74 October 1995
75 October 1995
76 April 1996
78 June 1996
79 October 1996
81 March 1997
82 April 1997
83 April 1997
84 October 1997
86 October 1997
87 March 1998
88 March 1998
89 May 1998
90 October 1998
91 October 1998
92 November 1998
93 November 1998
94 March 1999
95 March 1999
96 June 1999
97 October 1999
99 October 1999
100a November 1999
100b November 1999
102 May 2000
103 May 2000


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr