Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : Muenchener Muenzhandlung Karl KRESS


Αριθμός Μήνας Έτος
159 April 1974
161 October 1974
164 November 1975
170 November 1977
174 March 1979
175 September 1979
176 March 1980
177 July 1980
178 November 1980
181 November 1981
184 November 1982
185 March 1983
186 October 1983
187 May 1984
188 October 1984


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr