Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : Numismatik Lanz


Αριθμός Μήνας Έτος
16 April 1979
30 November 1984
34 November 1985
36 April 1986
38 November 1986
40 May 1987
42 November 1987
68 June 1994
70 November 1994
74 November 1995
76 May 1996
78 November 1996
83 November 1997
89 November 1998
91 June 1999
94 November 1999
95 November 1999
96 November 1999
101 November 2000
119 May 2004
122 November 2004
124 June 2005
131 November 2006
132 November 2006
134 November 2006


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr