Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : Muenz Zentrum Koeln Albrecht & Hoffmann


Αριθμός Μήνας Έτος
38 April 1980
39 April 1980
40 April 1980
41 April 1980
42 November 1980


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr