Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : NUMISMATIQUE Paris Jean-Louis Picard


Αριθμός Μήνας Έτος
16 March 1980
3 October 1981
7 June 1982
3 February 1983
1 March 1985
2 June 1985
2 November 1985
4 June 1994
4 February 1995


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr