Βιβλιοθήκη  : Κατάλογοι δημοπρασιών : SOTHEBYS


Αριθμός Μήνας Έτος
0 April 1973
0 April 1977
0 June 1977
6514 December 1993
5395 July 1995
6395 March 1996
7145 March 1997
7588 November 1997
8240 April 1998
8661 October 1998


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr