Κωδικός:   Έτος:   Αξία:   Περίοδος:  
 
Ελληνικά νομίσματα / χαρτονομίσματα -> Ελληνικά νομίσματα -> Κρητική πολιτεία (1896 – 1906)

Τα νομίσματα της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας (1896 – 1906) χωρίζονται στις παρακάτω χρονολογίες / αξίες:
 1900
 1901
 1 ΛΕΠΤΟ
 2 ΛΕΠΤΑ
 5 ΛΕΠΤΑ
 10 ΛΕΠΤΑ
 20 ΛΕΠΤΑ
 50 ΛΕΠΤΑ
 1 ΔΡΑΧΜΗ
 2 ΔΡΑΧΜΕΣ
 5 ΔΡΑΧΜΕΣ
Το 1898 η Κρήτη ανακηρύχτηκε σε αυτόνομη πολιτεία, με πρώτο ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας. Ο πρίγκιπας Γεώργιος έγινε δεκτός στην Κρήτη σαν ελευθερωτής. Ήταν 9 Δεκεμβρίου 1898. Οι Κρητικοί πίστευαν πως είχαν τελειώσει τα βάσανά τους, δεν μπορούσαν να υποπτευθούν ότι την ημέρα εκείνη μια νέα απειλή είχε γεννηθεί για την ελευθερία τους.

Αλλ αυτό που δεν μπορούσαν να υποπτευθούν oι Κρήτες το έβλεπε ολοκάθαρα ο Βενιζέλος. Στις πρώτες εκλογές που έγιναν εκλέχθηκε βουλευτής Κυδωνίας και ο πρίγκιπας Γεώργιος του ανέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Γρήγορα όμως διαφωνούν και οι διενέξεις τους παίρνουν τέτοια οξύτητα που δυο χρόνια αργότερα, την 1η Μαρτίου 1901, ο Βενιζέλος υποβάλλει την παραίτησή του.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος Γκλύξμπουργκ, υπήρξε αρμοστής της Κρητικής Πολιτείας από το 1898 έως το 1906. Δευτερότοκος γιος του Γεωργίου Α΄ Γκλύξμπουργκ, δεν απέκτησε κανένα από τα προτερήματα και τις ικανότητες του πατέρα του. Οι απολυταρχικές του αντιλήψεις και η έλλειψη αντιστάσεων προς τους αυλικούς του θα τον φέρουν σε σύγκρουση με τον Βενιζέλο. Με εγκατελειμμένο τον στόχο της Ένωσης, ανδρείκελο σωστό στα χέρια των Μεγάλων Δυνάμεων, απώλεσε όσα ερείσματα είχε αποκτήσει με τον ερχομό του στην Κρήτη.

Το 1905 έγινε το ένοπλο κίνημα του Θέρισου με τον Ελ. Βενιζέλο, το οποίο κατά το 1908 κατέλυσε την αρμοστεία και κήρυξε την ένωση. Οι Δυνάμεις όμως αντέδρασαν και η ένωση πραγματοποιήθηκε επίσημα με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων (1913). Τέλος, το 1823, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγαν και οι τελευταίοι Τούρκοι κάτοικοι του νησιού για τη Μ. Ασία και ολοκληρώθηκε η ελληνικότητά του. Από τότε η Κρήτη ακολούθησε την τύχη της μητέρας Ελλάδας.

Αξιοσημείωτη ήταν και η έκδοση σειράς νομισμάτων από την Κρητική πολιτεία, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1898 σε μια προσπάθεια οικονομικής απεξάρτησης από τις εκδόσεις των τυπικών επικυρίαρχων της (Γάλλοι - Βρετανοί - Ρώσοι - Ιταλοί).

Με ένα διάταγμα του ύπατου αρμοστή Κρήτης της 17/4/1900 που καταχωρήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Κρητικής πολιτείας σαν νόμος υπ΄αριθμ. 157β ορίζετε αποκλειστικό προνόμιο της πολιτείας το δικαίωμα κοπής νομισμάτων. Το διάταγμα ορίζει σαν νομισματική μονάδα την δραχμή που την υποδιαιρεί σε 100 λεπτά. Είχε προβλεφθεί να κοπούν και χρυσά δεκάδραχμα και εικοσάδραχμα τα οποία τελικά δεν κόπηκαν.

Τα κρητικά νομίσματα ήταν ιδίου βάρους και ποιότητας με τα αντίστοιχα ελληνικά και παρέμειναν με ισχύ μέχρι και μετά την ένωση του νησιού με την Ελλάδα το 1913. Έτσι τα χάλκινα και χαλκονικέλινα νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 30η Ιουνίου του 1923, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του διατάγματος της 6ης Μαρτίου του 1923. Τα αργυρά νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 23η Ιουλίου του 1929, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του νόμου 4234 του 1929.
Το 1898 η Κρήτη ανακηρύχτηκε σε αυτόνομη πολιτεία, με πρώτο ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας. Ο πρίγκιπας Γεώργιος έγινε δεκτός στην Κρήτη σαν ελευθερωτής. Ήταν 9 Δεκεμβρίου 1898. Οι Κρητικοί πίστευαν πως είχαν τελειώσει τα βάσανά τους, δεν μπορούσαν να υποπτευθούν ότι την ημέρα εκείνη μια νέα απειλή είχε γεννηθεί για την ελευθερία τους.

Αλλ αυτό που δεν μπορούσαν να υποπτευθούν oι Κρήτες το έβλεπε ολοκάθαρα ο Βενιζέλος. Στις πρώτες εκλογές που έγιναν εκλέχθηκε βουλευτής Κυδωνίας και ο πρίγκιπας Γεώργιος του ανέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Γρήγορα όμως διαφωνούν και οι διενέξεις τους παίρνουν τέτοια οξύτητα που δυο χρόνια αργότερα, την 1η Μαρτίου 1901, ο Βενιζέλος υποβάλλει την παραίτησή του.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος Γκλύξμπουργκ, υπήρξε αρμοστής της Κρητικής Πολιτείας από το 1898 έως το 1906. Δευτερότοκος γιος του Γεωργίου Α΄ Γκλύξμπουργκ, δεν απέκτησε κανένα από τα προτερήματα και τις ικανότητες του πατέρα του. Οι απολυταρχικές του αντιλήψεις και η έλλειψη αντιστάσεων προς τους αυλικούς του θα τον φέρουν σε σύγκρουση με τον Βενιζέλο. Με εγκατελειμμένο τον στόχο της Ένωσης, ανδρείκελο σωστό στα χέρια των Μεγάλων Δυνάμεων, απώλεσε όσα ερείσματα είχε αποκτήσει με τον ερχομό του στην Κρήτη.

Το 1905 έγινε το ένοπλο κίνημα του Θέρισου με τον Ελ. Βενιζέλο, το οποίο κατά το 1908 κατέλυσε την αρμοστεία και κήρυξε την ένωση. Οι Δυνάμεις όμως αντέδρασαν και η ένωση πραγματοποιήθηκε επίσημα με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων (1913). Τέλος, το 1823, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγαν και οι τελευταίοι Τούρκοι κάτοικοι του νησιού για τη Μ. Ασία και ολοκληρώθηκε η ελληνικότητά του. Από τότε η Κρήτη ακολούθησε την τύχη της μητέρας Ελλάδας.

Αξιοσημείωτη ήταν και η έκδοση σειράς νομισμάτων από την Κρητική πολιτεία, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1898 σε μια προσπάθεια οικονομικής απεξάρτησης από τις εκδόσεις των τυπικών επικυρίαρχων της (Γάλλοι - Βρετανοί - Ρώσοι - Ιταλοί).

Με ένα διάταγμα του ύπατου αρμοστή Κρήτης της 17/4/1900 που καταχωρήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Κρητικής πολιτείας σαν νόμος υπ΄αριθμ. 157β ορίζετε αποκλειστικό προνόμιο της πολιτείας το δικαίωμα κοπής νομισμάτων. Το διάταγμα ορίζει σαν νομισματική μονάδα την δραχμή που την υποδιαιρεί σε 100 λεπτά. Είχε προβλεφθεί να κοπούν και χρυσά δεκάδραχμα και εικοσάδραχμα τα οποία τελικά δεν κόπηκαν.

Τα κρητικά νομίσματα ήταν ιδίου βάρους και ποιότητας με τα αντίστοιχα ελληνικά και παρέμειναν με ισχύ μέχρι και μετά την ένωση του νησιού με την Ελλάδα το 1913. Έτσι τα χάλκινα και χαλκονικέλινα νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 30η Ιουνίου του 1923, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του διατάγματος της 6ης Μαρτίου του 1923. Τα αργυρά νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 23η Ιουλίου του 1929, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του νόμου 4234 του 1929.


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr