Βιβλιοθήκη :  Βιβλία


Τίτλος Συγγραφέας Έτος Θέμα
A catalog of modern World coins. 11th edit   Yeoman R.   1974   WOR
Handbook of U.S. coins   Yeoman R.   1974   USA
Countermarks of the Ottoman Empire 1880 - 1922   Mac Kenzie Ken.   1974   TUR
Catalogue of Greek coins   Baldwin Brett A   1974   G-mod
Monnaies byzantines et d' autres pays contemporaines a l' epoque Byzantine   Ratto, R   1974   G-byz
European Crowns 1600-1700   Davenport John   1974   EUR
Montkatalog 1975 Danmark   Sieg Fr.   1974   DEN
English coins ' 600 - 1900   Sutherland C.   1973   UK
50 Yilin turk kagit paralari   Baski Ikinci   1973   TUR
Medals and coins of the Petrine epoque   Hermitage   1973   RUS
Die muenzen Italiens ab 1861   Dietzel   1972   ITA
Νομισματική συλλογή Αθηνών. (Ανάτυπο Χρονικά Αρχαιολ. Δελτ. Τόμος 28/ 1973 )   Καραμεσίνη-Οικον   1972   G-anc
A beginner's guide to Ottoman Empire numismatics   Sultan Jem   1971   TUR
Eight Reales and Pesos of the New World   Elizonto C.   1971   LAME
Roman Silver Coins. Vol IV. Gordian IV to Postumus   Seaby H.A   1971   ITA
La numismatique antique   Wenger O-P.   1971   G-anc
The Star rare coin Encyclopedia and premium catalog. Ancient, Medieval and Modern coins of the world   Starr Chester   1970   -
A catalog of the coins of Dalmatia et Albania 1410 - 1797   Gardiakos S.   1970   -
A guide book of modern British Commonwealth coins   Harris R   1970   UK
Sultan Mahmud II zamaninda darp edilen Osmanli madeni paralari   Olcer Cuneyt   1970   TUR
Sultan Mahmud II zamaninda darp edilen Osmanli madeni paralari   Olcer Cuneyt   1970   TUR
Νεοελληνικά και Κρητικά Νομίσματα 1828 - 1970   Τατσόπουλος Τ.   1970   G-mod
Athenian Coinage 480-449 b.C.   Starr Chester   1970   G-anc
Catalogue general illustre de Monnaies Francaises ( Provinciales )   Bondeau E.   1970   FRA
A guide book of modern U.S. currency. 3d edit   Shafer N.   1969   USA
Imperial Persian coinage   Hill G.   1969   IRA
Modern Greek coins 1825 - 1968   Divo J-P.   1969   G-mod
World crowns and Talers 1484-1968, 2nd ed   Davenport John   1968   WOR
Handbook of U.S. coins   Yeoman R.   1968   USA
U.S. Large size paper Money 1861 - 1923   Donlon W.   1968   USA

 Πρώτη σελίδα  Προηγούμενη σελίδα  1 2 3 4 5 6 7 Επόμενη σελίδα  Τελευταία σελίδα 


 
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr