Βιβλιοθήκη :  Βιβλία


Τίτλος Συγγραφέας Έτος Θέμα
Coins of the Ottoman Empire   Lowick N.M.   1968   TUR
Monete Italiane   Frisione G   1968   ITA
Gold coins of the Ottoman Empire copy   Kacaer Remzi   1967   TUR
Katalog der Rumaenischen Banknoten   Comar V.   1967   RUM
The coinage of Roman Britain   Seaby H.A.   1967   ITA
Roman Silver Coins. Vol I. Republic to Augustus   Seaby H.A   1967   ITA
Revue Belge de Numismatique et de sigillographie CXIII - 1967   ~ ~ ~   1967   BEL
Coinage in the Balkans ' 820-1355. Intitute for Balkan studies   Metcalf   1966   -
Παγκόσμιος κατάλογος βάρους νομισμάτων. Χρυσός - Ασήμι   Κατσουρός Φλ.   1966   WOR
Παγκόσμιος κατάλογος βάρους νομισμάτων. Χρυσός - Ασήμι   Κατσουρός Φλ.   1966   WOR
Monnaies Greques Antiques   Pozzi S   1966   G-anc
Catalog of German War Tokens   Lamb R.   1966   DEU
Τα Ελληνικά νομίσματα και η Ιστορία τους   Δαρούσος Θ.   1965   G-mod
Χαρτονομίσματα 1822 - 2001   Γεωργιάδης Μπ.   1965   G-mod
Τα Ελληνικά νομίσματα και η Ιστορία τους, από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα   Γεωργιάδης Μπ.   1965   G-mod
Προσωπογραφικά Θηβαϊκών νομισμάτων (ανατ. Νεον Αθήναιον, τομος 5, 1964-1966)   Κουμανούδη Σ.   1965   G-anc
Die muenzpraegumgen der Deutschen Staaten. 8.Heft. Hannover und Braunschweig nach 1813   Jaeger K.   1964   DEU
A guide book of U.S. fractional currency   Rothert Matt.   1963   USA
Ανάλυσις ενός προβλήματος των Αριθμητικών του Διοφάντου (ανατ. Περιοδ. ΠΛΑΤΩΝ 1963, τευχη 29-30)   Σταμάτη   1963   G-anc
Greek Orders and Medals. Vol I copy   Dimacopoulos G.   1961   G-mod
Νομίσματα ανασκαφών Δωδώνης 1953 - 1955   Αρχ. Εταιρ.   1955   G-anc
Numismatique de l' Orient Latin. Part Illustree   Schlumberger G.   1954   -
Numismatique de l' orient latin   Schlumberger G.   1954   -
The silver Dollars of North and South America. 2nd edit   Wayte Raymond   1939   USA
Βυζαντινά Μολυβδόβουλα. Συλλογή Αναστ. Σταμούλη   Κωνσταντόπουλος   1930   G-byz
The Roman Imperial coinage. Vol I Augustus to Vitelius ( reprint 1972 )   Mettingly M.A.   1923   ITA
Τα Πανεπιστήμια των Αθηνών και η νομισματολογία   Σβορώνος Ιω.   1921   G-mod
Βυζαντιακά Μολυβδόβουλα Εθν. Νομ. Μουσείου υπό Κων. Κωνσταντόπουλου   Ζαρίφη Λεων.   1917   G-byz
Western provincial Byzantine coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum.   Wroth Warwick   1911   G-byz
Κατάλογος των προσκτημάτων του Εθνικού Νομισματικού Μουσείου   Σβορώνος Ι.   1911   G-anc

 Πρώτη σελίδα  Προηγούμενη σελίδα  1 2 3 4 5 6 7 Επόμενη σελίδα  Τελευταία σελίδα 


 
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr