ΧΟΡΗΓΙΕΣ

15.12.2007

 • Ο κ. Αθανάσιος Παπαμιχαήλ προσέφερε βιβλία για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Xρήστος Μερμίγκης προσέφερε περιοδικά για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Ιωάννης Ζησόπουλος προσέφερε καταλόγους ξένων δημοπρασιών για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Ζαχαρίας Ωραιόπουλος προσέφερε καταλόγους ξένων δημοπρασιών για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως

3.11.2007

 • Ο κ. Ιωάννης Ρεβύθης προσέφερε 1.000 Ευρώ για ενίσχυση τών σκοπών της Ενώσεως
 • Ο κ. Δημήτριος Δάφνης προσέφερε 1.000 Ευρώ για ενίσχυση τών σκοπών της Ενώσεως
 • Ο κ. Ορφέας Αρκομάνης προσέφερε 1.000 Ευρώ για ενίσχυση τών σκοπών της Ενώσεως

6.10.2007

 • Ο κ. Ζαχαρίας Ωραιόπουλος προσέφερε βιβλία για την Βιβλιοθήκη και νομίσματα για την δημοπρασία υπέρ της ΠΝΕ
 • Ο κ. Ορφέας Αρκομάνης προσέφερε βιβλία για την Βιβλιοθήκη και νομίσματα για την δημοπρασία υπέρ της ΠΝΕ

8.9.2007

 • Ο κ. Αθανάσιος Παπαμιχαήλ προσέφερε βιβλία για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Φαίδων Μαρκόπουλος προσέφερε περιοδικά για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως

14.7.2007

 • Ο κ. Εμμαν. Βαρδουλάκης προσέφερε 100 περίπου τεύχη του περιοδικού «Συλλογές» για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος προσέφερε 6 βιβλία για την Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
 • Ο κ. Κώστας Βασιλόπουλος προσέφερε αντίγραφο του βιβλίου «Ελληνικά Νομίσματα» του Υπουργείου Οικ/κών 1932 καθώς επίσης και του άρθρου του κ. Γ. Δημακόπουλου που δημοσιεύτηκε στα Πελοπονησιακά
??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr