Αθήνα __/__/200_

 

ΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

 

Έχοντας γνώση του καταστατικού της Πανελληνίου Νομισματικής Ένωσης, παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως κανονικό μέλος σας.

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ (*)

1) _________________________________________________________

2) _________________________________________________________

 

Αριθμός αποδεικτικού πληρωμής συνδρομής τραπέζης: _______________

 

Α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΙΝΗΤΟ

 

FAX

 

EMAIL

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

ΠΟΛΗ

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

 

 

Β

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΙΝΗΤΟ

 

FAX

 

EMAIL

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

ΠΟΛΗ

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

 

 

(*) Συμπληρώστε δύο μέλη της λέσχης που προτείνουν την εγγραφή σας. Η συμπλήρωση είναι προαιρετική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης η αίτηση θα εξετασθεί ενδελεχώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ